برنامه تالارها

E.g., 1402/12/02
E.g., 1402/12/02
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
تالار شهید فتوحی 1402/12/02 چهارشنبه 12:00 همايش توجيحي طرح مهر باران اداره رفاه کارکنان قطعی ۱ ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/02 چهارشنبه 16:30 پخش انيميشن شوراي فرهنگي خوابگاه متاهلين و ساكنين كوي امام علي ع قطعی 2 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/05 شنبه 12:00 پرسش و پاسخ جامعه اسلامی دانشجویان قطعی 6 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/07 دوشنبه 14:00 مناظره اساتيد (طرح بيان) جهاد دانشگاهی قطعی 3 ساعت 30 دقیقه
تالار شهید فتوحی 1402/12/08 سه شنبه 9:00 مراسم روز ايپكو دانشکده مکانیک قطعی 2 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/08 سه شنبه 16:00 اكران هاي عمومي کانون فیلم و عکس قطعی 4 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/09 چهارشنبه 12:00 ارتقا دانش فني كارشناسان و گلخانه داران انجمن علمی کشاورزی قطعی 7 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/10 پنجشنبه 12:00 ارتقا دانش فني كارشناسان و گلخانه داران انجمن علمی کشاورزی قطعی 7 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/11 جمعه 12:00 ارتقا دانش فني كارشناسان و گلخانه داران انجمن علمی کشاورزی قطعی 7 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/15 سه شنبه 16:00 اكران هاي عمومي کانون فیلم و عکس قطعی 4 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/16 چهارشنبه 8:00 دوره آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر قطعی 9 ساعت
تالار شهید فتوحی 1402/12/22 سه شنبه 16:00 اكران هاي عمومي کانون فیلم و عکس قطعی 4 ساعت

تحت نظارت وف بومی